Lipno-Info
Home
0
změnit řeř:  DE CZ
Rybaření Lipno

Síh Severní Maréna


Karte 3
Jak na ně? Tato otázka dozajista trápí nejednoho přívržence rybaření. Jedná se totiž o rybu téměř nepolapitelnou metodami sportovního rybolovu. Běžně je vysazována do produkčních rybníků a na některých údolních nádržích včetně lipenské.
Nejúspěšnější metodou lovu je odchyt do tenatových sítí, který ovšem sportovnímu rybáři zůstává zapovězen. V našich podmínkách se v současné době vyskytují dva druhy síhů, které jsou od sebe mnohdy jen těžko rozeznatelné vinou mnohaletého mezidruhového křížení.

Jde o populárnějšího síha severního - marénu a jeho východního 'bratra' síha peledě. Zbarvení je velmi podobné, tělo peledě je vyšší a robustnější, u starších jedinců se za zátylkem obloukovitě zdvihá vzhůru. Peleď dorůstá 50 - 60 cm délky a hmotnosti do 5 kg, maréna prý až 1 m délky a 10 kg hmotnosti.

V obou případech se jedná o ryby, pohybující se povětšinou v hejnech v nejhlubších místech jezera daleko od břehu. Toto platí v průběhu celého roku vyjma období tření, kdy síhové vyhledávají mělčí místa, a v některých letních dnech, kdy větší nálet hmyzu může zvednout k hladině obrovská hejna ryb. Potravou síhů je povětšinou plankton, různé larvy, ploštice, hmyz i drobné rybky.

Nejúspěšnějším způsobem lovu bývá plavaná s velmi jemným náčiním, nejúspěšnější období je časné jaro nebo pozdní podzim. Nastražujeme kostní červy, hnojáčky či drobné rybky (slunky). Můžeme vyzkoušet i lov s drobnou stříbrnou třpytkou či marmiškou.

V jednom dni lovu si můžeme ponechat 7 kg těchto ryb. Lovit můžeme celoročně. Lovná míra: 25 cm u obou druhů.

[ zpět ]