Lipno-Info
Home
0
změnit řeř:  DE CZ
Rybaření Lipno

Mník Jednovousý


Quappe
Jako jediný zástupce treskovitých ryb v českých vodách je živočichem velice zajímavým. Je rybou noci, což mu dodává jakýsi nádech tajemnosti, není příliš hojný a jeho úlovky jsou tudíž spíše náhodné.
Vyskytuje se i v lipenské údolní nádrži, která splňuje poměrně velké nároky této ryby na čistotu vody. Dorůstá maximální délky 80 cm a váhy max. 6 kg. Mník preferuje spíše písčito - kamenité dno, na kterém hledá v průběhu dne úkryt v prohlubních, za kameny, kmeny, kořeny a jinými překážkami. Za temna a za noci pak vyráží na lov, při kterém se jeho nejčastější kořistí stávají larvy vodního hmyzu a červi, u větších jedinců pak rybky. Za zvláště vhodné období pro lov se považuje měsíc únor, povolí-Ii mrazy, začátek jara a prakticky celé léto.

Za nástrahu nám dobře poslouží hnojáčci, rousnice, drůbeží střívka nebo živé či mrtvé rybky stříbřitého zabarvení (slunka, ouklej). Mník sice polyká nástrahu hltavě, avšak často se stává, že ulehne na dno a spokojeně tráví. Po záseku často bojuje velice úporně, zvláště nepodaří-Ii se rybáři včas ho odlepit ode dna. Lovíme téměř výhradně na položenou.

V jednom dni si můžeme ponechat max. 7 kg těchto ryb. Lovit mníky smíme v období od 1. února do 31. října. Lovná míra není stanovena.

[ zpět ]